ขั้นตอนการสมัครที่บ้านอาชีพกู๋เล็ก

            1.   ตรวจสอบรอบวันเรียนได้ตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ 

      2.  โทร.สอบถามว่ารอบที่ท่านต้องการจะเรียนเต็มรึยังที่ โทร.084-1212878  เพราะ  แต่ละรอบรับกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ลงมือทำอย่างเต็มที่

      3.  เมื่อได้รอบที่ต้องการแล้วโอนเงินค่าอบรม 

                      ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

                      ชื่อบัญชี บริษัท บ้านอาชีพกู๋เล็ก จำกัด

                      เลขที่บัญชี 013-3-14731-4 

   (กรุณาโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากโทร.จอง และเก็บหลักฐานการโอนมาในวันเรียน  ด้วยค่ะ)

       4.  เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทร.แจ้งการโอนทันทีอีกครั้งครับ เพื่อเราจะได้สำรองที่นั่งให้กับท่านค่ะ

  หมายเหตุ  สำหรับท่านทีโอนเงินแล้วไม่สามารถมาเรียนในวันดังกล่าวได้ กรุณาโทร.แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 209,250