ขนมวาฟเฟิล มูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครปฐม

 

อบรมหลักสูตรเบลเยี่ยมวาฟเฟิล และอเมริกันวาฟเฟิล 

ที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 326,232