ขนมกุ่ยช่ายตลาดพลู  เทศบาลบางเมือง จ.สมุทรปราการ

          เทศบาลบางเมือง จังฟวัดสมุทรปราการ จัดอบรมอาชีพทำขนมกุ่ยช่ายตลาดพลู ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 329,690