น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋  อบต.ท่าโขลง จ.ปทุมธานี

         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมอาชีพน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ให้กับประชาชนในพื้นที่ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ท่าโขลง เมื่อที่ 3 สิงหาคม 2556 โดยการ สนับสนุนจากสำนักส่งเสริม และอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 329,689