ขนมถ้วยฟู ปุยฝ้าย อบต.ท่าโขลง จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมอาชีพทำขนมถ้วยฟู ขนมปุยฝ้าย ให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 บริเวณศูนย์การเรียนรู้ท่าโขลง โดยการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริม และฝึกอบอรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 328,055