ขนมกุ่ยช่ายตลาดพลู นิคมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 

จัดงาน "วิชาชีัพ-วิชาการ เพื่อชุมชนและสังคม" ครั้งที่ 1 ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อบรมวิชาชีพขนมกุ่ยช่ายตลาดพลู เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 328,795