ขนมกุ่ยช่ายตลาดพลู เทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดอบรมโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ การทำขนมกุ่ยช่ายตลาดพลู เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ณ ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 328,055