เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ กศน.บางกอกน้อย กทม.

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตบางกอกน้อย จัดอบรมอาชีพการทำเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ให้กับประชาชนในชุมชน ประจำปี 2556 บริเวณลานอเนกประสงค์วัดรวกสุทธาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 328,794