ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน ชุมชนวัดบางกอบัว สมุทรปราการ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดอบรมทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนให้กับประชาชนในชุมชนวัดบางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ

 

Visitors: 328,792