ขนมจีบ ซาลาเปา อบต.ท่าโขลง จ.ปทุมธานี

สำันักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตจัดอบรมอาชีพขนมจีบ ซาลาเปา เมื่อวันเสา่ร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 บริเวณศูนย์การเรียนรู้ท่าโขลง ปทุมธานี 

Visitors: 328,795