เตาขนมเบื้อง

เตาขนมเบื้อง
- ขนาด 15 คูณ 24 นิ้ว พร้อมสายแก๊สและหัวแก๊ส
ราคาชุดละ 3,700 บาท

Visitors: 328,792