เตาเครป

เตาเครป 
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว พร้อมหัวแก๊สและสายแก๊ส
ชุดละ 3,500 บาท

Visitors: 328,060