เตาขนมถังแตก

เตาขนมถังแตก 1 ชุดสามารถทำขนมได้ 4 ชิ้น
ประกอบด้วย
- ตัวเตาเป็นลักษณะร่างเดียว ด้านบนเป็นสแตนเลส
- กระทะทำขนมขนาด 5 นิ้วพร้อมฟ้า 3 จำนวน 4 ใบ
- สายแก๊สและหัวแก๊ส
ราคาชุดละ 4,900 บาท

Visitors: 328,794